REGULAMIN

Regulaminu Kajak Jamboree – spotkania podróżników kajakarzy

1. Organizatorami Kajak Jamboree są: Podwórko Art i scena muzyczna Ucho, WAKK Habazie, AKTK Bystrze, AKK Panta Rei, MKK Przewrotka  i SKK Morzkulc.
2. Kajak Jamboree to ogólnopolski przegląd filmów oraz konkurs fotografii o tematyce kajakowej.
3. Celem Kajak Jamboree jest popularyzacja kajakarstwa, jego amatorskiego filmowania i fotografowania we wszelkich jego przejawach w kraju i za granicą, a także wyróżnienie najlepszych prac oraz ich twórców.
4. Kajak Jamboree odbędzie się 10.02.2024.  
5. Kajak Jamboree składa się z konkursów: filmowego, fotograficznego, konkursu memów.
6. Termin zgłaszania prac mija 04.02.2024. Sposób wysyłki oraz akceptowalny format prac Organizator podaje na swojej stronie www.

7. Konkurs filmowy.
7.1 Prace do konkursu filmowego mogą zgłaszać osoby prywatne oraz organizacje związane z szeroko pojętym kajakarstwem.
7.2 Każda Organizacja może zgłosić tylko jeden film konkursowy, który nie będzie podlegać wstępnej selekcji, musi on jednak spełniać wymogi techniczne opisane na stronie organizatora. Film w imieniu Organizacji i w porozumieniu z autorem składa jej Zarząd lub osoba, która została przez Zarząd upoważniona.
7.3 Osoba prywatna może zgłosić maksymalnie 3 filmy konkursowe swojego autorstwa. Filmy nie mogą przekraczać 20min długości, dłuższe produkcje dopuszczane będą w szczególnych wypadkach po wcześniejszej konsultacji z Komitetem Organizacyjnym. O dopuszczeniu filmu zgłoszonego przez osobę prywatną do konkursu głównego decyduje Komitet Organizacyjny Kajaka Jamboree.
7.4 Zgłaszanie tego samego filmu przez osobę prywatną i Organizację jest niedopuszczalne. Możliwe jest zgłoszenie różnych filmów tego samego autora zarówno przez Organizację jak i osobę prywatną.
7.5 Nagrodą główną w konkursie filmowym jest statuetka Chorej Żyrafy przyznawana wspólnie głosami publiczności i decyzją Komitetu Organizacyjnego.

8. Konkurs fotograficzny
8.1 Do konkursu fotograficznego prace zgłaszają jedynie ich autorzy oraz osoby przez nie upoważnione.
8.2 Do konkursu można zgłosić maksymalnie 5 prac. Nadesłane zdjęcia muszą spełniać minimalne wymagania techniczne do druku, ponadto mogą zostać wykadrowane tak aby wypełniły całą powierzchnię wydruku. Zdjęcia drukowane będą w formacie 30x40 w rozdzielczości 400dpi.
8.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zeskalowania oraz wykadrowania zdjęć nadesłanych w innym formacie niż 30x40.
8.4 Nadesłane prace podlegają wstępnej selekcji.

9. Konkurs memów
9.1 Do konkursu memów prace zgłaszają jedynie ich autorzy oraz osoby przez nie upoważnione.
9.2 Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 prace.
9.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zeskalowania nadesłanych prac
9.4 Nadesłane prace podlegają wstępnej selekcji.

10. Werdykty komitetu Organizacyjnego są ostateczne i niepodważalne.
11. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decydują Organizatorzy Kajak Jamboree
12. Wszystkie zgłoszone prace mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów do promocji Kajak Jamboree jak i imprez i organizacji współpracujących przy organizacji festiwalu.
13. Zgłoszenie do udziału w Kajak Jamboree jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych