REGULAMIN

Regulaminu Kajak Jamboree – spotkania podróżników kajakarzy

1. Organizatorami Kajak Jamboree są: Klub Filmowy „Żyrafa” w Gdyni oraz SKF KW Żabi Kruk z Gdańska.
2. Kajak Jamboree to ogólnopolski przegląd filmów oraz konkurs fotografii o tematyce kajakowej.
3. Celem Kajak Jamboree jest popularyzacja kajakarstwa, jego amatorskiego filmowania i fotografowania we wszelkich jego przejawach w kraju i za granicą, a także wyróżnienie najlepszych prac oraz ich twórców.
4. Kajak Jamboree odbędzie się 15 lutego 2020 r. w Klubie Muzycznym UCHO w Gdyni.
5. Kajak Jamboree składa się z konkursu głównego - filmowego, konkursu fotograficznego, konkursu memów oraz przeglądów i prezentacji towarzyszących.
6. Termin zgłaszania prac mija 09.02.2020. Sposób wysyłki oraz akceptowalny format prac Organizator podaje na swojej stronie www.

7. Konkurs filmowy.
7.1 Prace do konkursu filmowego mogą zgłaszać osoby prywatne oraz organizacje związane z szeroko pojętym kajakarstwem.
7.2 Każda Organizacja może zgłosić tylko jeden film konkursowy, który nie będzie podlegać wstępnej selekcji, musi on jednak spełniać wymogi techniczne opisane na stronie organizatora. Film w imieniu Organizacji i w porozumieniu z autorem składa jej Zarząd lub osoba, która została przez Zarząd upoważniona.
7.3 Osoba prywatna może zgłosić maksymalnie 3 filmy konkursowe swojego autorstwa. Filmy nie mogą przekraczać 20min długości, dłuższe produkcje dopuszczane będą w szczególnych wypadkach po wcześniejszej konsultacji z Komitetem Organizacyjnym. O dopuszczeniu filmu zgłoszonego przez osobę prywatną do konkursu głównego decyduje Komitet Organizacyjny Kajaka Jamboree.
7.4 Zgłaszanie tego samego filmu przez osobę prywatną i Organizację jest niedopuszczalne. Możliwe jest zgłoszenie różnych filmów tego samego autora zarówno przez Organizację jak i osobę prywatną.
7.5 Nagrodą główną w konkursie filmowym jest przechodnia statuetka Złotej Żyrafy przyznawana wspólnie głosami publiczności i decyzją Komitetu Organizacyjnego (wraz z nagrodą rzeczową).
7.7 Złota Żyrafa jest nagrodą przechodnią przyznawaną zwycięzcy na okres jednego roku. Zwycięzca, zdobywając Złotą Żyrafę, zobowiązuje się do jej zwrotu na koszt i w terminie ustalonym przez Organizatorów oraz do wręczenia jej na kolejnej edycji Kajak Jamboree. Nazwiska bądź nazwy (w przypadku Organizacji) kolejnych zwycięzców dopisywane będą na statuetce. W przypadku gdy Organizacja bądź osoba prywatna zdobędzie Złotą Żyrafę trzy razy może statuetkę zatrzymać na własność, a Organizatorzy zobowiązani są do stworzenia nowego trofeum.

8. Konkurs fotograficzny
8.1 Do konkursu fotograficznego prace zgłaszają jedynie ich autorzy oraz osoby przez nie upoważnione.
8.2 Do konkursu można zgłosić maksymalnie 5 prac. Nadesłane zdjęcia muszą spełniać minimalne wymagania techniczne do druku, ponadto mogą zostać wykadrowane tak aby wypełniły całą powierzchnię wydruku. Zdjęcia drukowane będą w formacie 30x40 w rozdzielczości 400dpi.
8.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zeskalowania oraz wykadrowania zdjęć nadesłanych w innym formacie niż 30x40.
8.4 Nadesłane prace podlegają wstępnej selekcji. Podczas Kajak Jamboree zaprezentowane zostanie 30 wytypowanych przez Organizatorów zdjęć.
8.5 Prezentowane prace zostanę po zakończeniu Kajak Jamboree przekazane w formie wystawy współorganizującym Organizacjom kajakowym. Kolejność oraz czas w którym wystawa dostępna będzie dla Organizacji zostanie ustalona indywidualnie z Organizatorami.
8.6 Ustala się następujące nagrody regulaminowe dla autorów najlepszych zdjęć:
- nagroda publiczności ( + nagroda rzeczowa)
- opcjonalne wyróżnienie Organizatorów (+ nagroda rzeczowa)

9. Konkurs na najlepszego mema #krolmemow
9.1 Do konkursu memów prace zgłaszają jedynie ich autorzy oraz osoby przez nie upoważnione.
9.2 Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 prace.
9.3 Nadesłane prace podlegają wstępnej selekcji. Podczas Kajak Jamboree zaprezentowane zostanie 10 wytypowanych przez Organizatorów memów.
9.5 Ustala się następujące nagrody regulaminowe dla autorów najlepszych zdjęć:
- nagroda publiczności ( + nagroda rzeczowa)
- opcjonalne wyróżnienie Organizatorów (+ nagroda rzeczowa)
10 Inne nagrody (pozaregulaminowe), fundowane przez osoby prywatne i instytucje, mogą być przyznane przy uzgodnieniu z Organizatorami Festiwalu.
11. Werdykty komitetu Organizacyjnego są ostateczne i niepodważalne.
12. Organizatorzy nie zwracają Twórcom kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia podczas Kajak Jamboree. Istnieje jednak możliwość nieodpłatnego spędzenia nocy w Klubie Muzycznym UCHO po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Organizatorom.
13. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decydują Organizatorzy Kajak Jamboree
14. Zgłoszenie do udziału w Kajak Jamboree jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych