Zgłoszenie 2018
Wysyłając poniższe zgłoszenie potwierdzam moje prawa autorskie do załączonego materiału. Filmy i zdjęcia prosimy przesłać za pośrednictwem serwisu https://wetransfer.com/